ISSN UA BR

ISSN

Науковий журнал «Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів» публікує наукові і дослідницькі роботи, у вигляді статей, оглядів, тезових повідомлень з актуальних питань теорії, методології конструктивної географії та раціонального використання природних ресурсів, територіального планування та регіонального розвитку, охорони природної і культурної спадщини, географічного краєзнавства, географії рекреації та туризму.

Журнал висвітлює оригінальні дослідження з різних аспектів у галузі географічних наук, географічної освіти та прикладні здобутки у цих та суміжних галузях науки, забезпечуючи відкритий доступ до статей, за допомогою цієї платформи.

Опубліковані в журналі роботи призначені для викладачів, науковців та студентів, що спеціалізуються у відповідних або суміжних галузях науки.

До публікації приймаються статті, які написані українською/англійською мовами згідно з правилами для авторів та такі, що отримали позитивні рекомендації рецензентів.

banner_blazon