ISSN UA BR

ISSN


КОНСТРУКТИВНА ГЕОГРАФІЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
Випуск 3 №1 (2023)
https://doi.org/10.17721/2786-4561.2023.3.1

Науковий журнал “Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів” висвітлює оригінальні дослідження з різних аспектів теорії та практики у галузі географічних наук, географічної освіти та суміжних галузях науки, забезпечуючи відкритий доступ до статей за допомогою цієї платформи. Опубліковані у журналі роботи призначені для викладачів, науковців та студентів, що спеціалізуються у відповідних або суміжних галузях науки.

Номер 1 третього випуску (2023 року) присвячено питанням вивчення природно-рекреаційного та туристичного потенціалу територій природоохоронного фонду України, територій громад та адміністративних областей тощо з метою популяризації здорового способу життя та поширення знань серед учнівської молоді, питанням розробки навчальних шкільних екскурсій.

Видано: 2023-05-29


Степаненко Я. А., Аріон О. В.
Екотуристичний потенціал НПП «Мезинський»
https://doi.org/10.17721/2786-4561.2023.3.1-1/9

Анотація. У статті представлено аналіз природних рекреаційних ресурсів національного природного парку (НПП) «Мезинський» задля визначення його екотуристичного потенціалу. Зокрема, проаналізовано кліматичні умови рекреаційно-туристичної діяльності та фенологічний календар (флори та фауни) території НПП. У результаті дослідження визначено найбільш сприятливий період для відвідування парку: з квітня по жовтень, що пов’язано зі сприятливими кліматичними умовами, а також значною кількістю рослин і тварин які можна зустріти в межах парку. В цілому територія НПП характеризується великою різноманітністю рослинного і тваринного світу (тільки фауна парку нараховує 2200 видів), наявністю значної кількості видів з Червоної та Зеленої книги України, добре розвиненою гідрологічною мережею, наявністю оглядових майданчиків. Також в статті описано перелік екологічних рекреаційних послуг, які надає НПП «Мезинський». У висновках наведено перелік рекомендацій щодо подальшого розвитку та популяризації екотуризму на території парку з метою підвищення екологічної свідомості населення.

Ключові слова: національний природний парк «Мезинський», екологічний туризм, рекреаційно-туристична діяльність, екотуристичний потенціал.
сс. 4-11

Григоращук М., Купач Т. Г.
Пішохідний туристичний похід 1 категорії складності в Івано-Франківській області
https://doi.org/10.17721/2786-4561.2023.3.1-2/9

Анотація. Робота присвячена організації та проведенню пішохідного туристичного походу першої категорії складності в Івано-Франківській області. Попередньо взявшись за планування маршруту, в роботі аналізуються фізика-географічна характеристика Івано-Франківської області та особливості транспортної інфраструктури. Досліджуються культурні атракції області, які можуть бути включені в маршрут походу. У роботі розглядаються основні аспекти планування маршруту, вибору місць ночівлі, забезпечення безпеки та необхідного спорядження. Також надаються поради щодо комплектації індивідуального та групового спорядження, аптечки та зв'язку під час походу. Робота містить детальну інформацію про перебіг походу, його тривалість та відстань, а також висновки та рекомендації для майбутніх організаторів подібних походів. Результати роботи можуть бути використані для планування та проведення пішохідних туристичних походів в інших регіонах Івано-Франківської області.

Ключові слова:Туризм, спортивний туризм, маршрут І категорії складності, туристичний похід, пішохідний туризм.
сс. 12-20

Луць А. П.
Туризм і рекреація у межах прибережно-морських національних природних парків України
https://doi.org/10.17721/2786-4561.2023.3.1-3/9

Анотація. Національні природні парки (НПП) є складовою природно-заповідного фонду, діяльність в яких обмежується та регулюється, проте на їхній території можливі послуги з певних видів туризму й рекреації. Національні природні парки України, що знаходяться в прибережній смузі можуть запропонувати досить широкий спектр туристично-рекреаційних послуг, а з урахуванням виходу до моря та наявності пляжів, вони мають деякі переваги в порівнянні з багатьма іншими НПП України, що розміщенні на суходолі. Метою дослідження був аналіз туристично-рекреаційного потенціалу прибережно-морських НПП України. Об’єктом дослідження стали НПП, що мають вихід до моря, предметом – туристично-рекреаційна діяльність у їхніх межах. Дослідження поставленої проблеми висвітлює чинники розвитку туризму та регуляція туристично-рекреаційної діяльності в межах національних природних парків України

Ключові слова:Національний природний парк, природно-заповідний фонд, туристично-рекреаційний потенціал, рекреаційна діяльність на природоохоронних територіях.
сс. 21-25

Петровець А. П., Гіс Д. А., Гринюк О. Ю.
Проєкт пішохідного туристичного походу 2 ступеня складності в Рівненській області
https://doi.org/10.17721/2786-4561.2023.3.1-4/9

Анотація. Освіта важлива складова сучасного життя. А якісна освіта не можлива без опанування практичних навичок та компетентностей, які складно реалізувати під час навчання в класі. Особливо актуальним дане питання постало під час пандемії COVID-19 та повномасштабного вторгнення військ московії. Організація позакласної роботи спортивно-туристичного спрямування включає в себе проведення різних заходів від екскурсій до туристичних походів. Туристичні походи – найбільш цікава форма організації позакласної роботи зі школярами. Під час походів учні отримують не лише практичні, спортивні та туристичні навички, а й проводять краєзнавче дослідження рідного краю. У роботі представлено проєкт пішохідного туристичного маршруту 2-го ступеня складності територією Рівненської області. Під час проходження маршруту учні не тільки подолають 52 км за 4 дні але й познайомляться з природною та історико-культурною спадщиною Зарічненської та Локницької територіальних громад. Успішне подолання туристичного походу залежить від багатьох факторів, але особливо від підбору якісного та необхідного групового спорядження. Саме цьому аспекту особливо приділено увагу в роботі – детально проаналізовано та представлено рекомендації щодо підбору групового туристичного спорядження та проведено розрахунки на групу із 10 учасників. Враховано не тільки кількість необхідного спорядження, а й вагу та ціну, запропоновано альтернативний варіант – оренди туристичного спорядження. Окрім того, проведено розрахунки особистої участі авторів статті.

Ключові слова: шкільний туризм, спортивний туризм, туристичні пішохідні походи.
сс. 26-32

Радченко А. Р., Гринюк О. Ю.
Проєкт пішохідного туристичного походу 2 ступеня складності в Вінницькій області
https://doi.org/10.17721/2786-4561.2023.3.1-5/9

Анотація. Освіта важлива складова сучасного життя. А якісна освіта неможлива без опанування практичних навичок та компетентностей, які складно реалізувати під час навчання в класі. Особливо актуальним дане питання постало під час пандемії COVID-19 та повномасштабного вторгнення військ московії. Організація позакласної роботи спортивно-туристичного спрямування включає в себе проведення різних заходів від екскурсій до туристичних походів. Туристичні походи – найбільш цікава форма організації позакласної роботи зі школярами. Під час походів учні отримують не лише практичні, спортивні та туристичні навички, а й проводять краєзнавче дослідження рідного краю. У роботі представлено проєкт пішохідного туристичного маршруту 2-го ступеня складності територією Вінницької області. Під час проходження маршруту учні не тільки подолають 65 км за 6 днів, а й відвідають атрактивні природні та історико-культурні об’єкти Вінницького та Тульчинського районів. Особливу увагу у роботі приділено організації харчування в польових умовах – враховано вимоги щодо режиму та раціону харчування, представлено розгорнуте меню харчування на 1 день, розраховано необхідну добову калорійність.

Ключові слова: шкільний туризм, спортивний туризм, туристичні пішохідні походи.
сс. 33-40

Черченко О.А., Дем’яненко С.О.
Створення навчальної екскурсії «Подорож до природних та культурних об’єктів міста Барвінкове»
https://doi.org/10.17721/2786-4561.2023.3.1-6/9

Анотація. У статті розглянуто історію розвитку екскурсійної та краєзнавчої роботи в українській школі, проаналізовано класифікацію шкільної екскурсії, опрацьовані організаційні та безпекові вимоги для проведення шкільних екскурсій. Здійснено відбір об’єктів та планування маршруту шкільної географічної екскурсії: «Подорож до природних та культурних об’єктів міста Барвінкове» по території міста Барвінкове (Харківська обл.)

Ключові слова: шкільна географічна екскурсія, Барвінкове, Харківщина.
сс. 41-52

Шинкарьов М.В., Дем’яненко С.О.
Географічна шкільна екскурсія гідрологічними об'єктами південної частини Мезинського НПП
https://doi.org/10.17721/2786-4561.2023.3.1-7/9

Анотація. У статті розглянуто поняття «екскурсія». Висвітлено інформацію про класифікації та форми проведення екскурсій, вказано інструкцію, що регламентує основні безпекові та організаційні вимоги при проведенні екскурсійної діяльності зі школярами, визначено місце шкільних географічних екскурсій в освітніх програмах та рекомендаціях МОН. Проаналізовано природні умови Мезинського НПП. Визначено тему, мету, завдання екскурсії та доцільність її проведення, відібрано об’єкти показу та наданий їх опис, розроблено маршрут екскурсії та технологічну картку.

Ключові слова: екскурсія, географічна екскурсія, класифікація екскурсій, Мезинський НПП, річка Десна.
сс. 53-59

Федоренко Є.О., Дем’яненко С.О.
Проєкт пішохідного туристичного походу 2-го ступеня складності в Коростенській міській територіальній громаді
https://doi.org/10.17721/2786-4561.2023.3.1-8/9

Анотація. У статті описано теоретичні основи шкільного туризму, спортивного туризму, організації та проведення пішохідного туристичного походу 2-го ступеня складності з учнівською молоддю. Висвітлено стан та розвиток шкільного туризму в закладах освіти м Коростень. Проаналізовано умови та ресурси Коростенської міської територіальної громади як основи для розробки шкільного туристичного походу. Проведений відбір об’єктів та планування маршруту, що проходить по території м. Коростень та прилеглих сіл (Житомирська обл.). Розроблено приклади раціону харчування, туристичного спорядження, аптечки. Порахований кошторис походу. Складено проєктний трек маршруту з детальною характеристикою.

Ключові слова: шкільний туризм, спортивний туризм, туристичний похід, навчальне дослідження, Житомирщина, Коростень.
сс. 60-68

Мілосердова О.В, Дем’яненко С.О.
Створення навчальної екскурсії «Дорогою коміксів в Брюсселі: культурний код на стінах міста»
https://doi.org/10.17721/2786-4561.2023.3.1-9/9

Анотація. У статті проаналізовано теоретичні основи організації та проведення міської екскурсії, присвяченій муралам Брюсселю. Описані ознаки міської екскурсії та її економіко-культурний вплив на суспільство. Досліджено територію Брюсселю з культурної точки зору, проаналізовано арт об'єкти території. Проведений відбір об’єктів та планування маршруту екскурсії, що проходить по території м. Брюссель. Проведено аналіз екскурсійних об’єктів.

Ключові слова: мурали, міська екскурсія, культурне значення, Брюссель.
сс. 69-81
banner_blazon