ISSN UA BR

ISSN

Науковий журнал «Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів» публікує наукові і дослідницькі роботи, у вигляді статей, оглядів, тезових повідомлень з актуальних питань теорії, методології конструктивної географії та раціонального використання природних ресурсів, територіального планування та регіонального розвитку, охорони природної і культурної спадщини, географічного краєзнавства, географії рекреації та туризму. Журнал висвітлює оригінальні дослідження з різних аспектів у галузі географічних наук, географічної освіти та прикладні здобутки у цих та суміжних галузях науки, забезпечуючи відкритий доступ до статей, за допомогою цієї платформи. Опубліковані в журналі роботи призначені для викладачів, науковців та студентів, що спеціалізуються у відповідних або суміжних галузях науки.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ СТАТЕЙ У ЖУРНАЛІ: конструктивно-географічні аспекти раціонального природокористування та охорони довкілля; конструктивно-географічні аспекти суспільно-географічних досліджень, регіональної географії та територіального планування; питання прикладних гідрометеорологічних досліджень; теорія та практика прикладних геоекологічних досліджень і заповідна справа; теоретичні та прикладні питання рекреаційної географії та туризму; методи та методики прикладних географічних досліджень; питання географічної освіти та туристично-краєзнавчої діяльності.

РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА ЖУРНАЛУ направлена на популяризацію та поширення наукових здобутків з актуальних питань теорії та практики географічної науки, підвищення наукового визнання журналу.

ЗАСНОВНИК: Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР: Шевченко Ольга Григорівна
До складу редакційної колегії входить 21 український учений.

СФЕРА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ: вітчизняний науковий журнал.

Журнал зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre. Paris, France)
ISSN 2786-4561 (printed);
ISSN 2786-457X (online)

Свідоцтво про реєстрацію в Міністерстві Юстиції України: КВ № 24557 - 14497 Р від 20.07.2020 р.

Журнал видається з 2020 року.
Періодичність видання: двічі в рік

МОВИ:
сайту – англійська/українська;
статей - українська/англійська

КОНТАКТИ РЕДАКЦІЇ:
адреса: м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова, 2, Київський національний факультет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра географії України.
телефони: (044) 521 3372;
e-mail: konstructgeo@gmail.com
офіційний веб-сайт:
http://constructgeo.knu.ua

banner_blazon