ISSN UA BR

ISSN

Етичні правила для авторів, рецензентів та редакторів ґрунтуються на принципах, розроблених Комітетом з етики наукових публікацій - Committee on Publication Ethics - COPE.


Етичні правила для редакторів:

• Редакція журналу несе відповідальність за рішення про публікацію статей.
• Рішення редакції є остаточним і має ґрунтуватися на власному судженні про наукову значущість статті, а також відгуках рецензентів.
• Редакція журналу докладає усіх можливих зусиль для уникнення порушення авторських прав, плагіату або інших неправомірних дій авторів.
• При прийнятті рішення редакція керується виключно якістю статей. Категорично не допускається дискримінація авторів за ознакою громадянства, етнічної приналежності, статі, віросповідання, політичних поглядів, сексуальної орієнтації авторів тощо.
• Редактори не можуть використовувати у власних цілях матеріали відхилених статей.
• Редактори повинні суворо дотримуватися правил анонімності, зокрема, гарантувати анонімність рецензентів. Крім того, редакторам не дозволено поширювати будь-яку інформацію про подані статті будь-яким особам, за виключенням, авторів, рецензентів, наукових консультантів і видавця.


Етичні правила для рецензентів:

• Рецензенти допомагають редакції журналу у прийнятті рішення щодо можливості публікації статті, але також допомагають авторам поліпшити зміст статті та якість дослідження, що лягло у її основу.
• З метою гарантування швидкого і неупередженого рецензування рецензенти повинні якомога швидше надати редакції підтвердження своєї компетенції у даній тематиці та можливість впоратися із завданням у встановлений термін.
• Рецензенти зобов'язані зберігати конфіденційність отриманих матеріалів. Забороняється поширювати отримані для рецензування матеріали та проводити їх обговорення з будь-якими особами, окрім представників редакції журналу. При рецензуванні потрібно зберігати максимальну об'єктивність, чітко і зрозуміло обґрунтовувати свою аргументацію.
• Рецензенти зобов'язані повідомити редакцію про будь-які публікації, які не були належним чином процитовані авторами. Крім того, рецензент повинен повідомити редактора про усі випадки співпадіння тексту прийнятої до розгляду статті з текстом будь-яких інших публікацій.
• Рецензент не має права використовувати інформацію, отриману під час розгляду статті, для особистих цілей, зокрема отримання будь-якої особистої вигоди.
• Рецензенти повинні відмовитися від рецензування у випадку наявності конфлікту інтересів, таких як співробітництво або конкуренція з будь-яким автором статті чи установою /організацією, у якій виконувалася робота або працює щонайменше один із авторів.Етичні правила для авторів:

• Автори повинні гарантувати оригінальність своїх досліджень і тексту статей. Автором вважається дослідник, який зробив значний інтелектуальний внесок у теоретичну розробку, системний або експериментальний дизайн та/або аналіз і інтерпретацію даних, пов'язаних з роботою, що міститься в статті; сприяв розробці статті та аналізував її зміст; затверджував остаточну версію статті готову до публікації, включаючи посилання. Якщо ви співпрацюєте з іншими авторами, щоб опублікувати статтю, вам необхідно визначити, який автор буде автором відповідальним за листування. Відповідальний автор є єдиною точкою контакту між авторами та публікацією, в якій подається стаття. Якщо в проміжок часу від подання рукопису до моменту його публікації до списку авторів необхідно ввести зміни, відповідальний автор повинен зв’язатись із редакцією та вказати причину змін.
• Авторам забороняється подавати до журналу статті, які вже були опубліковані (або одночасно надіслані на розгляд до іншого журналу). У виняткових випадках автори можуть звернутися до редакції і пояснити причину для повторної публікації. Категорично не допускається одночасне подання однієї і тієї ж статті на розгляд до кількох журналів.
Автори зобов'язані вказати інформацію про усіх осіб і організацій, які, у тій чи іншій формі, сприяли проведенню дослідження, а також належним чином цитувати інші публікації, використані під час дослідження. Всі особи, які внесли значний вклад у дослідження, в тому числі, формулювання ідеї та мети дослідження, методичних підходів, виконання дослідження та інтерпретації результатів, повинні бути вказані як співавтори. Якщо вклад інших осіб у дослідження є незначним, відповідну інформацію необхідно зазначати після основного тексту статті у розділі "Подяки" (є не обов’язковим елементом статті, але необхідний за потреби). Необхідно вказувати усі джерела фінансування дослідження. Всі автори мають чітко заявити про фінансові або інші форми потенційних конфліктів інтересів, які можуть вплинути на результати дослідження чи їх інтерпретацію.
• Авторам необхідно уникати будь-яких форм плагіату, дотримуватися чинного законодавства про охорону авторських прав. Будь-які матеріали, захищені авторським правом (особливо графічні матеріали, а також великі цитати), можуть відтворюватися у статтях тільки з письмового дозволу правовласника.
• Автори повинні гарантувати, що методика і результати їхніх досліджень представлені належним чином (для забезпечення можливості відтворення результатів іншими науковцями) і об'єктивно інтерпретовані.
Авторам необхідно чітко вказувати застереження щодо якості використаних емпіричних даних і методів. Будь-які фальсифікації під час виконання дослідницьких процедур та інтерпретації результатів є неприйнятними. Якщо, під час дослідження, використано матеріали, методи або устаткування, пов'язані з особливими ризиками, автори повинні вказати ці ризики у статті.
Редакція може звертатися до авторів з проханням надати вихідні дані, використані у дослідженні. Автори повинні забезпечити публічний доступ до таких даних на вимогу редакторів. Автори повинні зберігати дані, використані під час дослідження, протягом щонайменше 10 років.
• Автори несуть відповідальність за отримання дозволу на авторське право для відтворення ілюстрацій, таблиць, малюнків, взятих у інших авторів та/або джерел. Дозвіл повинен бути розміщений внизу під кожним елементом.
• Автор, який відповідає за листування з редакцією, несе відповідальність за належне формування переліку співавторів, а також за ознайомлення усіх співавторів з остаточною версією статті та схвалення ними статті до публікації.
• У разі виявлення автором/ми у своїй статті, яка вже була опублікована, серйозної помилки, яка впливає на достовірність отриманих результатів і висновків, необхідно якнайшвидше повідомити про це редакцію журналу і запропонувати найбільш прийнятний у конкретному випадку варіант виправлення ситуації, наприклад, публікацію повідомлення про уточнення, відкликання або спростування статті.

banner_blazon