ISSN UA BR

ISSN

Головний редактор:

Шевченко Ольга, д.геогр.н., КНУ імені Тараса Шевченка


Заступник головного редактора:

Уліганець Сергій, к.геогр.н., КНУ імені Тараса Шевченка


Відповідальні секретарі редакційної колегії:

Купач Тетяна, к.геогр.н., КНУ імені Тараса Шевченка
Дем’яненко Світлана, к.геогр.н., КНУ імені Тараса Шевченка


Редакційно-дорадча рада:

Назаренко Тетяна, д. пед. н., завідувачка відділом навчання географії та економіки, Інститут педагогіки НАПН України
Денисик Богдан, к.геогр.н., Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Дідовець Юлій, к.геогр.н., Потсдамський інститут дослідження впливу клімату (м. Потсдам, Німеччина)
Овчарук Валерія, д.геогр.н., директор Гідрометеорологічного інституту, Одеський державний екологічний університет
Гудзевич Анатолій, д.геогр.н., Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Лаврик Олександр, д. геогр. н., Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Машіка Ганна, д.геогр.н., Ужгородський національний університет
Бучко Жанна, д.геогр.н., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Сорокіна Людмила, д.геогр.н., Інститут географії НАН України
Спиця Роман, к.геогр.н., Інститут географії НАН України
Савчук Іван, к.геогр.н., Міжуніверситетська науково-дослідна лабораторія 8504 "Географія міст" Вищої школи суспільних наук
Голубцов Олександр, к.геогр.н., Інститут географії НАН України
Гнатюк Олексій, к.геогр.н., КНУ імені Тараса Шевченка
Гринюк Олег, к.геогр.н., КНУ імені Тараса Шевченка
Москаленко Станіслав, к.геогр.н., КНУ імені Тараса Шевченка

banner_blazon