ISSN UA BR

ISSN
Адреса редакційної колегії:

м. Київ, МСП-680, проспект Академіка Глушкова 2,
Київський національний факультет імені Тараса Шевченка,
географічний факультет, кафедра географії України.
Тел. +38 (044) 521 3372;
Офіційний веб-сайт: http://constructgeo.knu.ua


Супровід та підтримка, контактні особи:

Купач Тетяна
доцент кафедри географії України
географічний факультет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Дем’яненко Світлана
доцент кафедри географії України
географічний факультет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Телефон: +38(093) 5921622
e-mail: konstructgeo@gmail.com

banner_blazon